BORSTLAP

FAMILIESTAMBOOM INLIGTING VORM

 

1.   Indien jy my behulpsaam wil wees met die navors van die BORSTLAP FAMILIESTAMBOOM inligting en jy bereid is om jou FAMILIE STAMBOOM inligting aan my te stuur kan jy dit sommer hier doen.

2.   Voltooi die onderstaande vorm met al die inligting wat jy het en kan uitvind - kliek dan "submit" onderaan die vorm en dit sal na my gestuur word..

3.   Vul altyd jou PERSOONLIKE KONTAK en jou eie STAMBOOM INLIGTING in al het jy dit by 'n vorige geleenteid gedoen - anders weet ek nie van wie die inligting kom en met wie se stamboom inligting ek werk nie.

4.   Neem jou tyd en moet nie hastig wees nie.

5.   Dink mooi oor die uitleg van die vorm en al kan jy net 'n tel. no. oor 'n persoon in daardie possisie van jou stamboom verskaf is dit van groot waarde.

6.   Jy kan weer en weer terug keer na die vorm maar dan gaan dit leeg wees, maar jy hoef nie weer alles in te vul nie, net jou PERSOONLIKE INLIGTING en die nuwe inligting.

7.   Onderaan die vorm is daar 'n spasie waar jy enige iets vir my kan skryf wat jy dink wat van waarde kan wees.

8.   Baie dankie vir jou deelname aan hierdie projek en as jy graag meer betrokke wil raak - ek het baie hulp nodig - kontak my by neels@borstlap.co.za

     Neels Borstlap

 

JOU PERSOONLIKE KONTAKBESONDERHEDE

E-mail Address: *
JOU Volle Name en Van / (Nooiensvan)
JOU Noemnaam
JOU Woon adres
JOU Pos adres
JOU Telefoonnommers

JOU PERSOONLIKE FAMILIESTAMBOOM INLIGTING

JOU Geboortedatum
JOU Geboorteplek
JOU Doopdatum
JOU Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU Huweliksdatum
JOU Plek van Huweliksbevestiging
JOU GADE se Volle Name en Van / (Nooiensvan)
JOU GADE se Noemnaam
JOU GADE se Geboortedatum
JOU GADE se Geboorteplek
JOU GADE se Doopdatum
JOU GADE se Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU GADE se Sterfdatum en DORP waar begrawe is
 

JOU KINDERS SE FAMILIESTAMBOOM INLIGTING

JOU 1ste Kind se Volle Name en Van
JOU 1ste Kind se Noemnaam
JOU 1ste Kind se Geboortedatum
JOU 1ste Kind se Geboorteplek
JOU 1ste Kind se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU 1ste Kind se Sterfdatum en Waar begrawe is
JOU 1ste Kind se Moontlike telefoonnommer
JOU 1ste Kind se Huidige Woonadres
JOU 2de Kind se Volle Name en Van
JOU 2de Kind se Noemnaam
JOU 2de Kind se Geboortedatum
JOU 2de Kind se Geboorteplek
JOU 2ste Kind se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU 2de Kind se Sterfdatum en waar begrawe is
JOU 2de Kind se Moontlike telefoonnommer
JOU 2de Kind se Huidige Woonadres
JOU 3de Kind se Volle name en Van
JOU 3de kind se Noemnaam
JOU 3de kind se Geboortedatum
JOU 3de kind se Geboorteplek
JOU 3ste Kind se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU 3de Kind se Sterfdatum en waar begrawe is
JOU 3de Kind se Moontlike telefoonommer
JOU 3de Kind se Huidige woonadres
JOU 4de Kind se Volle Name en Van
JOU 4de Kind se Noemnaam
JOU 4de Kind se Geboortedatum
JOU 4de Kind se Geboorteplek
JOU 4ste Kind se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU 4de Kind se Sterfdatum en waar begrawe is
JOU 4de Kind se Moontlike telefoonnommer
JOU 4de Kind se Huidige Woonadres
 
JOU OUERS SE FAMILIESTAMBOOM INLIGTING
JOU VADER Se Volle Name en Van
JOU VADER se Noemnaam
JOU VADER se Geboortedatum
JOU VADER se Geboorteplek
JOU VADER se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU VADER se Huweliksdatum
JOU VADER se Plek van Huweliksbevestiging
JOU VADER se Plek waar hy Grootgeword en gebly het
JOU VADER se Huidige woonadres
JOU VADER se Moontlike telefoonnommer
JOU MOEDER se Volle name en Van (Nooiensvan)
JOU MOEDER se Noemnaam
JOU MOEDER se Geboortedatum
JOU MOEDER se Geboorteplek
JOU MOEDER se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU MOEDER Se Sterfdatum en waar begrawe
JOU MOEDER se Moontlike telefoonnommer
JOU MOEDER se Huidige Woonadres
 
JOU BROERS EN SUSTERS SE FAMILIESTAMBOOM INLIGTING
JOU BROER/SUSTER1 se Volle Naam en Van (Nooiensvan)
JOU BROER/SUSTER1 se Noemnaam
JOU BROER/SUSTER1 se Geboortedatum
JOU BROER/SUSTER1 se Geboorteplek
JOU BROER/SUSTER1 se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU BROER/SUSTER1 se Sterfdatum en waar begrawe is
JOU BROER/SUSTER1 se Moontlike telefoonnommer
JOU BROER/SUSTER1 se Huidige woonadres
JOU BROER/SUSTER2 se Volle Naam en Van (Nooiensvan)
JOU BROER/SUSTER2 se Noemnaam
JOU BROER/SUSTER2 se Geboortedatum
JOU BROER/SUSTER2 se Geboorteplek
JOU BROER/SUSTER2 se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU BROER/SUSTER2 se Sterfdatum en waar begrawe
JOU BROER/SUSTER2 se Moontlike telefoonnommer
JOU BROER/SUSTER2 se Huidige Woonadres
JOU BROER/SUSTER3 se Volle name en Van (Nooiensvan)
JOU BROER/SUSTER3 se Noemnaam
JOU BROER/SUSTER3 se Geboortedatum
JOU BROER/SUSTER3 se Geboorteplek
JOU BROER/SUSTER3 se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU BROER/SUSTER3 se Sterfdatum en waar begrawe is
JOU BROER/SUSTER3 se Moontlike telefoonnommer
JOU BROER/SUSTER3 se Huidige Woonadres
JOU BROER/SUSTER4 se Volle Name en Van
JOU BROER/SUSTER4 se Noemnaam
JOU BROER/SUSTER4 se Geboortedatum
JOU BROER/SUSTER4 se Geboorteplek
JOU BROER/SUSTER4 se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU BROER/SUSTER4 se Sterfdag en waar begrawe is
JOU BROER/SUSTER4 se Moontlike telefoonnommer
JOU BROER/SUSTER4 se Huidige Woonadres
 
JOU OUPA (of ouma) BORSTLAP SE FAMILIESTAMBOOM INLIGTING
JOU OUPA Se Volle Name en Van
JOU OUPA se Noemnaam
JOU OUPA se Geboortedatum
JOU OUPA se Geboorteplek
JOU OUPA se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU OUPA se Huweliksdatum
JOU OUPA se plek van Huweliksbevestiging
JOU OUPA se Sterfdatum en waar begrawe
JOU OUPA se Moontlike telefoonnommer
JOU OUPA se Huidige woonadres of adres uit verlede
JOU OUPA se GADE (JOU OUMA) se Volle Name en Van (Nooiensvan)
JOU OUPA se GADE (JOU OUMA) se Noemnaam
JOU OUPA se GADE (JOU OUMA) se Geboortedatum
JOU OUPA se GADE (JOU OUMA) se Geboorteplek
JOU OUPA SE GADE (JOU OUMA) se Doopdatum en Gemeente waar gedoop (Dorp ook)
JOU OUPA se GADE (JOU OUMA) se Sterfdatum en Plek waar begrawe is
JOU OUPA se GADE (JOU OUMA) se Moontlike telefoonnommer
JOU OOMS/TANTES SE FAMILIESTAMBOOM INLIGTING
JOU OOM/TANTE1 se Volle Name en Van (Nooiensvan)
JOU OOM/TANTE1 se Noemnaam
JOU OOM/TANTE1 se Geboortedatum en Plek
JOU OOM/TANTE1 se Sterfdatum en Dorp waar begrawe
JOU OOM/TANTE1 se Moontlike Telefoonnommer
JOU OOM/TANTE1 se Huidige Woonadres of adres uit verlede
JOU OOM/TANTE2 se Volle Name en Van (Nooiensvan)
JOU OOM/TANTE2 se Noemnaam
JOU OOM/TANTE2 se Geboortedatum en Plek
JOU OOM/TANTE2 se Sterfdatum en Dorp waar begrawe
JOU OOM/TANTE2 se Moontlike Telefoonnommer
JOU OOM/TANTE2 se Huidige Woonadres of adres uit verlede
JOU OOM/TANTE3 se Volle Name en Van (Nooiensvan)
JOU OOM/TANTE3 se Noemnaam
JOU OOM/TANTE3 se Geboortedatum en Plek
JOU OOM/TANTE3 se Sterfdatum en Plek waar begrawe is
JOU OOM/TANTE3 se Moontlike telefoonnommer
JOU OOM/TANTE3 se Huidige Woonadres of adres uit verlede
JOU OOM/TANTE4 se Volle Name en Van (Nooiensvan)
JOU OOM/TANTE4 se Noemnaam
JOU OOM/TANTE4 se Geboortedatum en Plek
JOU OOM/TANTE4 se Sterfdatum en Plek waar begrawe
JOU OOM/TANTE4 se Moontlike Telefoonnommer
JOU OOM/TANTE4 se Huidige Woonadres of adres uit verlede
ENIGE ANDER INLIGTING VAN ENIGE OF HISTORIESE WAARDE

Enige Ander Inligting van Historiese Waarde: Noem die persoon se naam en vertel dan die inligting. Hier kan jy inligting gee soos n persoon se beroep, betrokkenheid in gemeenskap (diens op raad ens.) langdurige siekte (Bv. diabetes, depressie, HoŽ Bloedruk ens)  - Jy kan ook hier somer net algemene inligting aangaande jou self of iemand ander deur gegee. 


* Required Create Contact Forms

 

 


2009/04/08